Expertní workshop - GENDER V INOVACÍCH

LOGO CluStrat+NCA

Dne 25. února 2013 Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj uspořádala v Ostravě expertní workshop „Gender v inovacích, včetně aspektů diverzity“, v rámci projektu CluStrat (www.clustrat.eu). Tento projekt má přispět k posílení inovační schopnosti klastrů v MSK pomocí zmapování nových, tzv. vynořujících se oborů v oblastech, jako je aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita. Také otevírá inovační potenciál klastrů jejich zacílením na průřezová témata - rozvíjení internacionalizace, vyšší zapojení žen do inovačního procesu a efektivnější transfer znalostí a technologií. Výsledkem projektu mají být podněty pro nové koncepce podpory klastrů v MSK vycházející jak ze zjištění v kraji, tak v dalších 17 partnerských regionech, včetně nabídky příkladů nejlepší praxe.

Projekt CLUSTRAT je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Pozvánku na workshop naleznete zde:

Fotografie k workshopu naleznete ve fotogalerii:

Prezentace přednášejících naleznete v záložce ke stažení: