Evropská klastrová konference 2016

Ve dnech 1. - 2. prosince 2016 se uskutečnila Evropská klastrová konference 2016 v Bruselu.

Akce se zúčastnili manažeři klastrů z mnoha zemí EU, klastrové asociace, zástupci univerzit, Evropské komise i Evropského parlamentu, kteří společně diskutovali téma budoucího směřování klastrových organizací v Evropě, jejich důležitou roli v národních i regionálních RIS3 strategiích a jejich souvislost s koncepty Smart Industries 4.0. Akce se zúčastnili také zástupci NCA.

Video z akce naleznete zde: https://vimeo.com/194036247