Den klastrů v Pardubickém kraji - pozvánka

 http://tvzubr.cz/historicky-prvni-klastrovy-den-a-v-pardubicich/

Rádi bychom Vás informovali o připravované akci „Den klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky. Cílem „Dne klastrů“ je seznámit podniky, školy, média, politiky a krajské klastrové stakeholdery (včetně univerzit, inovační a regionální rozvojové infrastruktury) s činností a úspěchy klastrových organizací v ČR, dostat se tak do širšího povědomí politiků i veřejnosti a poukázat na smysluplnost realizace regionální klastrové politiky a podpory klastrů v krajích.

Den klastrů v Pardubickém kraji se uskuteční 28.4.2016 a poskytne prostor pro představení výsledků práce, projektů či zajímavých prezentací klastrových orgaizací a jejich členů jak z Pardubického kraje, tak i ostatních krajů – kdo projeví zájem, a také příležitost pro navázání kontaktů a rozvoj další spolupráce mezi klastry i dalšími subjekty z regionu a veřejné či VaV sféry. Budeme akcentovat publicitu a medializaci s cílem širšího vnímání klastrů jako nástrojů k dosahování úspěchů a růstu. Je to tedy příležitost pro všechny z vás k zviditelnění vaší práce a vašich výsledků.

Hlavními pořadateli Dne klastrů v Pardubickém kraji jsou Národní klastrová asociaceNanoprogres a Hi-Tech inovační klastr, záštitu a partnerství přislíbili hejtman Pardubického kraje a primátor Pardubic. Osloven byl rovněž pardubický klastr ETIK, zemědělský klastr ORLICKO, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a Pardubická univerzita. Akce se zúčastní krajští političtí a veřejní činitelé, projednává se účast CzechInvestu, MPO, MMR, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, atd. Účast předběžně potvrdila také ředitelka obchodně-ekonomického úseku našeho velvyslanectví ve Vídni a zástupkyně francouzského regionu Centre-Val de Loir (partnerského regionu Pardubického kraje), který je označován za nejrozvinutější klastrový region EU.

Den klastrů v Pardubickém kraji bude věnován zejména zájmu veřejnosti formou prezentací klastrových organizací a jejich úspěšných projektů s možností vystavit propagační materiály a poskytovat informace zájemcům. V průběhu akce proběhne rovněž diskuse s přítomnými politickými a veřejnými činiteli.

Máte-li zájem prezentovat své výsledky, aktivity svých členů nebo se zúčastnit diskuzí a networkingu, jste vítáni. Jsme přesvědčeni, že řada z Vás má co předvést a ukázat.

Prosíme o vaši zpětnou vazbu, tj. vyjádření zájmu o účast na Dnu klastrů v Parubickém kraji do pondělka 7.3.2016. Detailnější pozvánku s instrukcemi, programem a kontakty budeme rozesílat přihlášeným zájemcům následně. Budete-li mít jakékoli dotazy či náměty, kontaktujte nás.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Polová, tel: 773 032 220, e-mail: polova@nca.cz