Den klastrů v Moravskoslezském kraji 2018

Národní klastrová asociace ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava (MSIC) a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje uspořádala 9. května v Ostravě v pořadí již páté setkání zástupců klastrů s cílem seznámit širší veřejnost, zástupce firem, univerzit a jiných organizací s činností a úspěchy klastrových organizací.  

Záštitu nad akcí převzali hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura. „V Moravskoslezském kraji spolupráce a propojenost společností v  klastrech má svou dlouhou historii. Zapojené společnosti jsou si navzájem nejen konkurencí, ale také inspirací a podporou. Tato seskupení mohou přispět k ekonomickému rozvoji kraje a je důležité ukázat, že je to jedna z cest, jak zlepšovat výsledky firem a posílit inovace v jednotlivých oborech,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Setkání proběhlo v sále zastupitelstva Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zahájil jej náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, společně s ředitelem MSIC Pavlem Csankem a prezidentkou Národní klastrové asociace (NCA) Pavlou Břuskovou, která následně ve svém projevu podtrhla význam spolupráce v klastrových organizacích.

 „Společně se firmy ve svém oboru dostanou dál a rychleji než individuálně. Firmy z přirozeného klastru sdružené v klastrové organizaci si mohou vytýčit společné strategické cíle, jejichž plnění jim pomáhá realizovat výkonný tým klastrové organizace v čele s jejím manažerem.“ vysvětlila Pavla Břusková a připomněla slogan charakterizující důvod spolupráce v klastrech: „Spolupracujme lokálně, abychom mohli být úspěšní globálně“.

Pozměněný koncept pátého setkání dovolil všem přítomným se aktivně zapojit do moderované diskuse se zástupci excelentních klastrových organizací, jakými jsou např. Moravskoslezský automobilový klastr, Nanoprogress - držitel zlaté známky evropské klastrové excelence, CREA Hydro&Energy, Industry Cluster 4.0.

V závěru dopolední části bylo předáno z rukou Pavly Břuskové za NCA a náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky ocenění Zlatý klastr 2017, které převzal Ladislav Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru. „Samotný klastr vznikl z potřeby firemní spolupráce rozvíjejícího se automobilového průmyslu a naším posláním je vytváření podmínek a poskytování podpory zainteresovaným subjektům, které se podílejí na růstu konkurenceschopnosti, exportních schopností a udržitelném rozvoji celého regionu,“ zmínil ve své řeči Ladislav Glogar.

Odpolední část programu byla zahájena ředitelem MSIC Pavlem Csankem, který představil role a služby Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. Podle Csanka budou klíčem k lepší budoucnosti, a to nejen ostravského regionu, inovace. A to i přes to, že region je stále spíše příjemcem než tvůrcem nových technologií a inovací. Aktivity Národního strojírsnského klastru, který letos slaví 15. let své existence, představil jeho generální manažer Milan Raclavský a o možnosti financování projektů z programu H2020 informovala Michaela Vlková z Technologického centra Akademie věd ČR.

Stěžejním bodem odpoledního programu byla panelová diskuse významných členských firem klastrových organizací, a to EPS biotechnology, s.r.o., Hametal, s.r.o., Ing. Petr Gross s.r.o. a Varroc Lighting Systems, s.r.o., jejíž zástupci debatovali na téma „Spolupráce pro inovace v praxi“.

Stejně jako v ostatní krajích i v Moravskoslezském byla doprovodným programem expozice výsledků a úspěchů klastrových organizací, a to Bezpečnostně technologického klastruCREA Hydro&Energy, Havířovsko-karvinského kovo klastru, Industry Clusteru 4.0, IT Clusteru, Moravského leteckého klastru, Moravskoslezského automobilového klastru, klastru Nanoprogress, Národního dřevařského klastru, Národního energetického klastru, Národního strojírenského klastru a Network Security Monitoring Clusteru. Svůj stánek zde měla také poradenská firma Avogado

Zdroj: Moravskoslezský kraj. Putovní „Den klastrů“ tentokráte v Moravskoslezském kraji. Dostupné zde. 

 

Program akce ZDE.

Fotogalerie: