Danube Cultural Cluster

Maďarská kulturní instituce Collegium Hungaricum podporuje v návaznosti na maďarské předsednictví Rady EU ve spolupráci s řadou partnerů z oblasti Dunaje založení Dunajského kulturního klastru (DCC). Klastr by měl fungovat jako zastřešující organizace pro budoucí a stávající kulturní klastry v oblasti Dunaje, jako centrum pro informace a servis. Budoucí členové klastru – geograficky vymezeni od Bádenska-Württemberska po deltu Dunaje - by měli být připraveni splnit určitá kritéria na vybudování kooperující sítě v různých oblastech kreativních průmyslů (např. festivaly, kulturní cestovní ruch) a na vytvoření značky charakterizující spolehlivost a kvalitu.

Konference na podporu vzniku Dunajského kulturního klastru se uskutečnila 9. - 12. 3. 2011 v MuseumsQuartier ve Vídni, modelové kulturní čtvrtí, která deklaruje návštěvnost 3,5 miliónů návštěvníků ročně.

Na konferenci Dunaj + Nové dimenze, nové synergie, na které aktivně vystoupila i prezidentka NCA Pavla Břusková, bylo veřejně deklarováno, že kultura - ve výkladu kreativních odvětví - je chápána jako důležitý hospodářský faktor v mnoha oblastech a zemích. To je důvod, proč iniciativa DCC chce najít přístupy a řešení mezi aktéry veřejné správy a zástupci kreativních odvětví, aby společně vypracovali dlouhodobé strategie rozvoje za účelem posílení konkurenceschopnosti Podunajského makroregionu. Dalším cílem DCC je snížit mezilidské a geografické vzdálenosti tím, že umožní dosáhnout důvěry mezi partnery v rámci seskupení do jedné sítě, respektive získat pomoc a podporu v méně známých oblastech. Jako sjednocující centrum mnoha klastrů nabídne DCC platformu, která bude zaměřena na hledání společného jmenovatele v některých aspektech posílení udržitelného rozvoje v oblasti kultury, ekonomiky a cestovního ruchu a zlepšení dialogu v těchto odvětvích.

Více informací o iniciativě naleznete na internetových stránkách http://danubecluster.eu.