Další události

VTP Milovice- Praktické přínosy inovací v klastrech

8. 10. 2012
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA) a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravují konferenci

Kurz klastrového managementu

27. 5. 2012
Karlstadt University připravuje na týden mezi 28. 5. 2012 - 1. 6. 2012 kurz klastrového managementu.

Evropská klastrová konference

17. 4. 2012
Evropská klastrová konference proběhne 18. dubna ve vídeňském Palais Nederösterreich.

Fond rizikového kapitálu

10. 4. 2012
Zveme Vás na seminář Fond rizikového kapitálu, který se uskuteční 11. dubna 2012 za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, PWC a dalších v aule VŠB TUO.

Prezentace Slovensko-českého klastru pro marketing a propagaci inovačních technologií

20. 3. 2012
Rádi bychom Vás jménem Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pozvali na prezentaci Slovensko-českého klastru pro marketing a propagaci inovačních technologií.

Klastrová konference spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum, Německo

22. 2. 2012
Spolkové ministerstvo pro vzdělání a výzkum (BMBF) pořádá 23. - 24. února 2012 klastrovou konferenci se zaměřením na klastry excelence (Spitzenklaster) a jejich konkurenceschopnost.

Společné setkání Klastrů České republiky

19. 2. 2012
Dovolujeme si Vás pozvat na workshop \"Společné setkání Klastrů České republiky 2012\" , konaný dne 20.2.2012 v Jihlavě.

Posílení inovací ve střední Evropě

13. 12. 2011
„Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vznikajících problémů a mezioborových témat“

INOVACE 2011, Týden výzkumu , vývoje a inovací v ČR

5. 12. 2011
Ve dnech 6. – 9. 12. 2011 se uskuteční v Praze INOVACE 2011, Týden výzkumu , vývoje a inovací v ČR.

Konference klastrové internacionalizace EU-USA

5. 12. 2011
Podpora komercializace výsledků výzkumu a využití mapování klastrů prostřednicvím spolupráce mezi EU a USA .

2nd National Exchange Workshop

28. 11. 2011
Přijměte prosím pozvání na druhý National Exchange Workshop v rámci projektu CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success), který se uskuteční 29. listopadu 2011 v Praze v hotelu Diplomat. Cílem setkání bude především prezentace výsledků projektu.

Chemické parky jako inovativní produkční modely budoucnosti

13. 11. 2011
Celoevropská konference Chemické parky jako inovativní produkční modely budoucnosti se bude v německém Leverkusenu konat pod záštitou ministra hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Harry K. Voigtsbergera.

Klastry a klastrové iniciativy v ČR a SR

1. 11. 2011
Konference v rámci projektu Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu.

Benchmarkingová konference projektu Clusters Cord

24. 10. 2011
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na Benchmarkingovou konferenci, která se bude konat ve dne 25. října v Miláně (IT) pod vedením zkušených italských partnerů projektu Clusters Cord - Milánské metropolitní rozvojové agentury.

Klastrová konference v rámci polského předsednictví Radě EU

19. 10. 2011

V rámci polského předsednictví Radě EU se uskuteční dvoudenní klastrová konference projektu TACTICS zaměřená na internacionalizaci evropských klastrů.
 

Využívání zdrojů nerostných surovin

18. 10. 2011
Czech Stone Cluster pořádá v jihomoravském Kurdějově ve dnech 19.-21.10.2011 mezinárodní konferenci Využívání zdrojů nerostných surovin pod záštitou VŠB - TU Ostrava, Technické univerzity v Košicích, Polytechnické univerzity v Polsku a Mendelovy univerzity v Brně.

Odborný seminář Optimalizace systému ochrany osob a majetku a informací

10. 10. 2011
Bezpečnostně technologický klastr, o.s. si Vás dovoluje, jménem výkonného manažera Ing. Roberta Chlebiše, srdečně pozvat na odborný seminář.

Chcete se naučit hledat v biotechnologických databázích?

21. 9. 2011
Sdružení CzechBio, Biotechnologický ústav AV ČR a Evropská komise - Sling Project pořádají 22. září 2011 jednodenní seminář, který se bude zabývat problematikou veřejně přístupných databazípatentových rešerší a příklady spolupráci evropských a světových pracovišť bioinformatiky

Inovační potenciál ČR

5. 9. 2011
Asociace inovačního podnikání ČR Vás srdečně zve na seminář Inovační potenciál ČR. 

4cthefuture

14. 6. 2011
Mezinárodní konference 4cthefuture, která proběhne 15. a 16. června 2011 ve Frankfurtu, je zaměřena na témata jako kreativita, inovace, design, rozvojové strategie.
123456