Další události

ELAN Network

5. 10. 2017
Váženi členové a partneři,
rádi bychom Vás jménem členů ELAN Network (European and Latin America Technology bassed Business Network) pozvali na konferenci ELAN Network, která se uskuteční 5. - 6. 10. 2017 v brazilském Sao Paulu.

4th International Systems Biomedicine Symposium

4. 10. 2017
Vážení členové a partneři,
rádi bychom Vás pozvali na akci 4th International Systems Biomedicine Symposium. Akce se uskuteční 4. - 5. 10. 2017 na kampusu Belval, Lucemburské Univerzity.

5th Cluster Matchmaking Conference

21. 9. 2017
Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na 5th Cluster Matchmaking Conference "Bringing cluster collaboration to the next level."

Oběhové hospodářství 2018

19. 9. 2017
Vážení členové a partneři,
Tímto si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Oběhové hospodářství 2018která proběhne v úterý 19. 9. 2017 v Schebkově paláci (bývalé CERGE-EI) od 8.30 hod.

10. Všeoborová konference NNO

11. 9. 2017
Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na 10. Všeoborovou konferenci NNO

19th International Conference on Advanced Packaging Systems and Food Preservation

4. 9. 2017
Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na v pořadí již 19. Mezinárodní konferenci o pokročilých obalových materiálech a uchovávání potravin.

Setkání a B2B jednání s delegací ze Shenzhenu

1. 9. 2017
Vážení členové a partneři,
dovolujeme si Vás pozvat na setkání se zástupci čínské organizace  Invest Shenzhen, která má na starosti investice do oblasti Shenzhenu a investice Shenzhenu v zahraničí, a několika společností z oblasti špičkových technologií, elektromobilů, výzkumu a vývoje, strojírenství, stavebnictví, logistiky, dopravního průmyslu, nemovitostí, výroby průmyslových zařízení a dalších odvětví.

Brokerage Event on innovative wood and bio-based materials

20. 7. 2017
Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na dvoustranná jednání v oblasti Biobased industries.

Informační semináře k novému programu ÉTA

8. 7. 2017

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás informovali, že dne 15. 8. 2017 bude vyhlášena 1. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Klastrová politika a klastrová spolupráce ve státech V4 + 4"

30. 6. 2017
Vážení členové a partneři,
rádi bychom Vás pozvali na konferenci "Klastrová politika a klastrová spolupráce ve státech V4 + 4"

Podnikatelská mise do JAPONSKA

26. 6. 2017

Rádi bychom Vás informovali o připravované podnikatelské misi do Japonska, kterou společnost PP Agency připravuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v termínu 26.6. - 30.6.2017, doprovázející předsedu vlády ČR pana Bohuslava Sobotku.

EU-TAIWAN CLUSTER MATCHMAKING EVENT 2017

26. 6. 2017

Rádi bychom Vás pozvali na EU-TAIWAN CLUSTER MATCHMAKING EVENT 2017, akce se uskuteční 26. - 27. 6. 2017 v Bruselu.

III. Bavorsko - Český kongres malých a středních podniků

21. 6. 2017

Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na III. Bavorsko - Český kongres malých a středních podniků. Akci pořádá Cluster Mechatronik & Automation a Evropský region Dunaj Vltava.

Dvoustranná jednání polských,německých a českých firem

9. 6. 2017
Vážení členové a partneři, rádi bychom Vás pozvali na Dvoustranná jednáí polských,německých a českých firem.

Festival bezpečnosti SECURITAS 21

9. 6. 2017
Festival bezpečnosti SECURITAS 21 je pilotním projektem zaměřeným na posílení bezpečnosti v Moravskoslezském kraji a to v různých oblastech a životních situacích, kterých se bezpečnost dotýká.

Informační den pro organizace podporující malé a střední podniky (MSP) Česká republika

7. 6. 2017
Rádi bychom Vás pozvali na akci,
Informační den pro organizace podporující malé a střední podniky (MSP)
dne 7. června 2017
v Hotelu International Prague

Podnikatelská mise do JIŽNÍ KOREJE

5. 6. 2017
Rádi bychom Vás informovali o připravované podnikatelské misi do Korejské republiky, kterou připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR v termínu 5.6. - 10.6.2017, doprovázející předsedu Senátu Parlamentu ČR pana Milana Štěcha.
 

Krajská exportní konference

25. 5. 2017
Vážení členové a partneři,
rádi bychom Vás pozvali na Krajskou exportní konferenci. Konferenci pořádá Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje.

Oficiální exportní projekt ČR: Teritoriální publikace USA 2017/2019

4. 5. 2017
Vážení členové a partneři,
dovolte mi Vás informovat o nabídce PP Agency, která ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, agenturou CzechTrade, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR, realizuje oficiální proexportní projekty ČR.

III International InovCluster Congress

4. 5. 2017
Rádi bychom Vás pozvali na III International InovCluster Congress,
kongres bude probíhat během prvního ročníku i9agri – I AgriFood Innovation Fair, akci společně organizují InovCluster a CATAA-CEi. Akce se uskuteční 4. - 6. 5. 2017 v portugalském městě Castelo Branco
123456