CreaClust- Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu - projekt FAME, UTB (člen NCA)

Hlavním cílem projektu je vytvořit společnou přeshraniční zlínsko-trenčianskou síť (iniciativu) dlouhodobé a koordinované spolupráce subjektů  z oblastí kreativního průmyslu. Projekt má ambici přispět k příhraniční integraci, rozvoji a skloubení tradic a umělecko-kulturního dědictví s moderním rozvojem tzv. kreativních průmyslů, motivovat v této oblasti podnikatelskou a regionální spolupráci a zapojit příhraniční regiony dále    a hlouběji do evropského dění, charakterizovaného v poslední době vznikem či budováním konceptů kreativních měst, regionů a komunit.