CNCB - NCA jako pozorovatel

Hlavním výsledkem projektu je na základě průzkumu, osobních pohovorů a připomínek expertních skupin vytvořit nadnárodní učební manuál, který bude obsahovat učební osnovy a podkladové materiály pro různé kurzy, na jejichž základě klastroví manažeři získají a prohloubí si své znalosti a komunikační, analytické, strategické a řídící schopnosti. Tento manuál bude zároveň založen na poznatcích z dobrých praxí a výsledcích pilotních akcí vybraných klastrů z každé partnerské země. Dalším výsledkem je optimalizace aktivit tří vybraných klastrů z partnerských zemí a tím pádem pozitivní dopad na rozvoj inovačního potenciálu regionu. V neposlední řadě mezi výsledky projektu patří i podpora klastrů, jež chtějí působit na mezinárodní úrovni. Partneři projektu CNCB se pokusí založit alespoň jednu nadnárodní klastrovou iniciativu, která se bude skládat nejméně ze dvou klastrových iniciativ pocházejících z různých participujících zemí. Anotaci projektu CNCB naleznete zde.