Cluster matchmaking event - SMEs in Clusters, Györ, 7.11.2013

Národní klastrová asociace (NCA) zahajuje realizaci projektu V4Clusters(www.v4clusters.eu) financovaného z Mezinárodního Visegrádského fondu. Projekt je zaměřen na identifikaci, networking a informatizaci klastrových organizací ze zemí V4, posílení meziklastrové spolupráce uvnitř V4 a vytvoření 4 oborových seskupení z klastrů představující silné stránky Visegrádské skupiny, tzv. V4 Leading Clusters. Ty pak vypracují vlastní akční plány, jak mohou využít aktivit V4 organizovaných v rámci zviditelnění a globalizaci směrem k partnerským destinacím, kterými je Japonsko, USA, Izrael a  Taiwan.  Projekt je realizován s podporou národních koordinátorů spolupráce Visegrádských zemí na úrovni ministerstev zahraničních věcí.

První ze čtyř setkání partnerů projektu a zainteresovaných klastrů se uskuteční dne 7. listopadu 2013 v maďarském Györu od 12.00 hodin. Tématem setkání je role malých a středních podniků v klastru a možnosti klastrů pro jejich rozvoj.

Využijte této příležitosti k navázání kontaktů nejen s maďarskými klastry!

Naplánujte si také příští setkání klastrů v rámci projektu V4Clusters, které se uskuteční dne 13. února 2014  v Nitře.

Se svými dotazy či připomínkami se obraťte na Ing. Marka Koňaříka, mobil 773 477 735, e-mail: konarik@nca.cz .

Účast na akci je bezplatná, náklady spojené s cestou a ubytováním si hradí účastníci sami.

Zde naleznete program a registrační formulář s podrobnostmi.

Tisková zpráva V4C_PR_SMEs in Clusters ke stažení zde.