Činnost klastru MECHATRONIKA

Také v prvním čtvrtletí roku  2019 pokračuje Klastr MECHATRONIKA, z.s. především v práci na česko-bavorském projektu č. 217 Síť pro transfer technologií mezi malými a středními podniky (MSP) v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií. Tento projekt je podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

V rámci projektu jsme dokončili analýzu potřeb MSP v našem regionu a připravili koncept tematických akcí pro MSP. Pokračujeme v rozšiřování členské základny a nabídky služeb našim členům. Od ledna zahájila činnost projektová kancelář, jejímž úkolem je vyhledávat a doporučovat členům vhodné dotační tituly a také pomoci se zpracováním a administrací žádosti o podporu. Daří se nám navazovat spolupráci s dalšími významnými partnery v našem regionu a oboru. S agenturou CzechInvest připravujeme na červen akci pro MSP zaměřenou na digitalizaci.                                               

Aktuálně připravujeme společnou klastrovou expozici na veletrhu v Hannoveru (1.–5. dubna 2019), které se mohou zúčastnit i naši členové. Je to pro ně zajímavá možnost návštěvy tohoto významného strojírenského veletrhu. Klastrový stánek jim poskytne zázemí, prostor pro prezentaci nebo schůzky s novými zákazníky.

14. března 2019 se uskutečnila řádná Valná hromada Klastru. Členové klastru na ní zvolili pro nové funkční období své zástupce do Výkonné a Dozorčí rady. Klastr MECHATRONIKA, z.s. oficiálně změnil své sídlo, přestěhoval se do prostor nově vybudovaného Vědeckotechnického parku v Dobřanech, a je tak lépe dosažitelný především malým firmám, které zde sídlí. Diskutovalo se také o potřebě intenzivnějšího propojení mezi podniky a výzkumnými organizacemi při řešení aktuálních problémů z praxe.

 

                                                Zdroj: Foto Klastr Mechatronika, zleva Michal Zemko, Alexandr Schäferling, Jakub Kraus