Budoucnost aditivní výroby nabrala směr v Dobřanech

Dobřany – 11. 12. 2019: Česká technologická platforma pro aditivní výrobu (ČTPAV) uspořádala odborný seminář, během kterého se setkali experti z univerzit a zástupci firem, které se s 3Dtiskem potkávají ve své výrobní praxi. Tento seminář se uskutečnil v dobřanském areálu VTP COMTES 11. prosince 2019 a zúčastnilo se ho přes 50 zástupců firem, škol i výzkumných organizací. „Dejme se dohromady, užijme si více zábavy, a mějme tak větší šanci stát se globálními hráči,“ zněla hlavní myšlenka setkání ČTPAV.

„Všichni jsme na stejné startovní čáře. ČTPAV je příležitostí pro český průmysl, aby zase pracoval s vysokou přidanou hodnotou,“ zahájil akci předseda České technologické platformy pro aditivní technologie, prof. Jan Džugan.  „Rádi bychom posunuli podporu technologií směrem ke koncovým uživatelům (MSP), aby aditivní výroba nezůstala jen v akademické sféře,“ řekl o práci ČTPAV J. Džugan. Na jeho úvodní přednášku navázal prof. M. Daniel (ČVUT v Praze), který účastníkům představil různé aditivní technologie, se kterými se dnes pracuje. Účastníci se seznámili také s konkrétními projekty, které se této technologii věnují, a mohli si prohlédnout laboratoře 3Dtisku výzkumné organizace COMTES FHT a.s.

ČTPAV je organizační složkou Klastru MECHATRONIKA, z.s. Platformu tvoří především malé a střední podniky, nechybí výzkumná organizace a také jedna z plzeňských středních škol. „Potřeba intenzivně se věnovat aditivním technologiím vzešla od našich členů,“ popisuje proces založení platformy Ing. Michal Zemko, Ph.D., prezident VR Klastru MECHATRONIKA, a dodává: „klastr si je vědom toho, že téměř všichni jeho členové se s aditivními technologiemi každý den setkávají. V současné době ale v ČR chybí jednotné směřování tohoto oboru, proto jsme přišli s myšlenkou ČTPAV.“ Tato mladá technologická platforma se zaměřuje především na koncové uživatele aditivních technologií.  Aktivně propojuje akademickou a podnikovou sféru, umožňuje průmyslovým podnikům využívat aktuální znalosti, zkušenosti a výstupy výzkumu této oblasti. Platforma také usnadní českým podnikům přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací na národní i evropské úrovni.

Klastr MECHATRONIKA, z.s.(KM) je dobrovolné sdružení firem z oblasti mechatroniky a návazných oborů. KM propojuje firmy, školy
a výzkumné organizace. Od svého založení v roce 2011 spolupracuje KM s bavorským mechatronickým klastrem CMAB, se kterým v současné době řeší také několik evropských projektů.