Archív aktualit

Mezinárodní podnikatelský týden v Izraeli

7. 9. 2012
V Izraeli probíhá Mezinárodní podnikatelský týden. Celou akci organizuje od 6. září do 13. září StarTau – TelAviv University Entrepreneurship Centre.

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

28. 8. 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojili do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů na podporu nově vznikajících oborů a mezisektorových témat (akronym CluStrat).

Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů ECCP

17. 8. 2012
Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů (European Cluster Collaboration Platform)

Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a projektu CluStrat

30. 6. 2012
Dne 19. 6. 2012 se v prostorách HUB Praha konalo Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a Expert Workshop projektu CluStrat na téma vynořující se obory.

Rozhovor s PaedDr. Pavlou Břuskovou, prezidentkou NCA pro měsíčník Podnikatel

13. 6. 2012
Ne vždy musejí firmy stejného či podobného zaměření z téhož regionu mezi sebou „válčit“ až do úmoru. 

Projekt Veřejný portál

6. 2. 2012
Rádi bychom Vás informovali o projektu Veřejný portál, který zprostředkovává podnikatelům poptávky měst.

Závěry z konference Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě, 20. - 21. 10. Varšava

11. 11. 2011
Potřebujeme holističtější inovační politiky
Tento apel zazněl z úst Reinharda Büschera, vedoucího jednotky podpory průmyslových inovací, DG Enterprise and Industry, na konferenci „Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě: pohled dopředu k novým koncepčním programům“, která se uskutečnila v rámci polského předsednictví EU ve dnech 20.-21.10.2011 ve Varšavě.

Národní klastrová asociace pomůže klastrům zapojit nové technologie a služby

7. 11. 2011
Prosincovou konferencí ve Stuttgartu (14. - 15. 12. 2011) pod záštitou ministra financí a ekonomiky Bádensko-Württemberska bude odstartován nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa s akronymem „CluStrat“

Představte své špičkové technologie a služby před Rakouskými firmami!

27. 9. 2011

Zastupitelský úřad ve Vídni ve spolupráci s Hospodářskými komorami Dolního Rakouska a Vídně a dalšími partnery na české a rakouské straně pořádá dne 18. října 2011 Technologický seminář ČR - Dolní Rakousko - Vídeň. Hlavní obory, které se budou na tomto semináři prezentovat jsoutechnologie povrchových úprav a tzv. lifescience (biotechnologie a zdravotnické technologie).

Zvýhodněná nabídka KB přinese členům Národní klastrové asociace úspory a pomoc při financování

27. 9. 2011

V Praze, 26. září 2011 – Komerční banka navázala spolupráci s Národní klastrovou asociací. Díky novému partnerství mohou klastry sdružené v asociaci využívat od července zvýhodněnou nabídku služeb Komerční banky.

Evropská klastrová observatoř vydala nové klastrové studie

22. 9. 2011
Evropská klastrová observatoř vydala dvě nové studie o klastrových politikách a klastrových organizacích.

CzechInvest, Česká inovace | Soukromý sektor spojil své síly v projektu na podporu konkurenceschopnosti

14. 9. 2011
Podpořit, zviditelnit a ocenit české firmy i jednotlivce, jež mají inovativní nápady a podnikatelského ducha, má za cíl soutěž Česká inovace 2011. 

Vzdělávací semináře pro společnosti vyrábějící a distribuující zdravotnické prostředky

13. 9. 2011
V září a říjnu se uskuteční v Brně dvě ojedinělé vzdělávací akce určené především pro společnosti, které vyrábějí nebo distribuují zdravotnické prostředky, a které by měly získané poznatky implementovat do svého systému jakosti.

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP

5. 9. 2011
Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na konferenci TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP, která se uskuteční dne 13. září 2011 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Mezinárodní soutěž inovací

24. 8. 2011
Iniciativa Network of Automotive Excellence (NoAE) pořádá v roce 2011 již pátý ročník mezisektorové a mezinárodní „Soutěže inovací NoAE“.

Jednání představenstva NCA

13. 7. 2011
Dne 11. července 2011 proběhlo na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) jednání představenstva Národní klastrové asociace.

Danube Cultural Cluster

10. 6. 2011
Maďarská kulturní instituce Collegium Hungaricum podporuje v návaznosti na maďarské předsednictví Rady EU ve spolupráci s řadou partnerů z oblasti Dunaje založení Dunajského kulturního klastru (DCC).

ENERGOKLASTR, člen Národní klastrové asociace, je zakladatelem špičkového vědeckotechnického centra

10. 6. 2011
V Jihlavě vyroste do roku 2014 nový Vědeckotechnický park (VTP) a Centrum pro transfer technologií (CTT) Vysočina

Technology Cup 2011 zná své vítěze

10. 6. 2011
Veletrh Autosalon na brněnském Výstavišti se stal dějištěm vyhlášení vítězů prvního ročníku inovativní soutěže Technology Cup.
123456789