Archív aktualit

Seminář Manex open 31.10.-1.11.2012 v Brně

16. 10. 2012
Vážení členové a partneři NCA,
dovolujeme si Vás informovat o semináři Manex open, který se koná ve spolupráci s NCA v Brně ve dnech 31.10.-1.11.2012.

Závěry z konference VTP Milovice

11. 10. 2012
Závěry z konference „VTP Milovice – "Praktické přínosy inovací v klastrech“

VTP Milovice - Praktické přínosy inovací v klastrech

24. 9. 2012
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA) a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravují konferenci
 VTP MILOVICE - PRAKTICKÉ PŘÍNOSY INOVACÍ V KLASTRECH 

Mezinárodní podnikatelský týden v Izraeli

7. 9. 2012
V Izraeli probíhá Mezinárodní podnikatelský týden. Celou akci organizuje od 6. září do 13. září StarTau – TelAviv University Entrepreneurship Centre.

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

28. 8. 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojili do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů na podporu nově vznikajících oborů a mezisektorových témat (akronym CluStrat).

Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů ECCP

17. 8. 2012
Představujeme Evropskou platformu pro spolupráci klastrů (European Cluster Collaboration Platform)

Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a projektu CluStrat

30. 6. 2012
Dne 19. 6. 2012 se v prostorách HUB Praha konalo Setkání klastrových projektů v rámci Local Info Day projektu Clusters – Cord a Expert Workshop projektu CluStrat na téma vynořující se obory.

Rozhovor s PaedDr. Pavlou Břuskovou, prezidentkou NCA pro měsíčník Podnikatel

13. 6. 2012
Ne vždy musejí firmy stejného či podobného zaměření z téhož regionu mezi sebou „válčit“ až do úmoru. 

Projekt Veřejný portál

6. 2. 2012
Rádi bychom Vás informovali o projektu Veřejný portál, který zprostředkovává podnikatelům poptávky měst.

Závěry z konference Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě, 20. - 21. 10. Varšava

11. 11. 2011
Potřebujeme holističtější inovační politiky
Tento apel zazněl z úst Reinharda Büschera, vedoucího jednotky podpory průmyslových inovací, DG Enterprise and Industry, na konferenci „Posílení spolupráce v klastrové politice v Evropě: pohled dopředu k novým koncepčním programům“, která se uskutečnila v rámci polského předsednictví EU ve dnech 20.-21.10.2011 ve Varšavě.

Národní klastrová asociace pomůže klastrům zapojit nové technologie a služby

7. 11. 2011
Prosincovou konferencí ve Stuttgartu (14. - 15. 12. 2011) pod záštitou ministra financí a ekonomiky Bádensko-Württemberska bude odstartován nový projekt spolufinancovaný z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa s akronymem „CluStrat“

Představte své špičkové technologie a služby před Rakouskými firmami!

27. 9. 2011

Zastupitelský úřad ve Vídni ve spolupráci s Hospodářskými komorami Dolního Rakouska a Vídně a dalšími partnery na české a rakouské straně pořádá dne 18. října 2011 Technologický seminář ČR - Dolní Rakousko - Vídeň. Hlavní obory, které se budou na tomto semináři prezentovat jsoutechnologie povrchových úprav a tzv. lifescience (biotechnologie a zdravotnické technologie).

Zvýhodněná nabídka KB přinese členům Národní klastrové asociace úspory a pomoc při financování

27. 9. 2011

V Praze, 26. září 2011 – Komerční banka navázala spolupráci s Národní klastrovou asociací. Díky novému partnerství mohou klastry sdružené v asociaci využívat od července zvýhodněnou nabídku služeb Komerční banky.

Evropská klastrová observatoř vydala nové klastrové studie

22. 9. 2011
Evropská klastrová observatoř vydala dvě nové studie o klastrových politikách a klastrových organizacích.

CzechInvest, Česká inovace | Soukromý sektor spojil své síly v projektu na podporu konkurenceschopnosti

14. 9. 2011
Podpořit, zviditelnit a ocenit české firmy i jednotlivce, jež mají inovativní nápady a podnikatelského ducha, má za cíl soutěž Česká inovace 2011. 

Vzdělávací semináře pro společnosti vyrábějící a distribuující zdravotnické prostředky

13. 9. 2011
V září a říjnu se uskuteční v Brně dvě ojedinělé vzdělávací akce určené především pro společnosti, které vyrábějí nebo distribuují zdravotnické prostředky, a které by měly získané poznatky implementovat do svého systému jakosti.

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP

5. 9. 2011
Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na konferenci TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY A INICIATIVY V TEMATICKÉ VÝZKUMNÉ OBLASTI NMP, která se uskuteční dne 13. září 2011 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Mezinárodní soutěž inovací

24. 8. 2011
Iniciativa Network of Automotive Excellence (NoAE) pořádá v roce 2011 již pátý ročník mezisektorové a mezinárodní „Soutěže inovací NoAE“.

Jednání představenstva NCA

13. 7. 2011
Dne 11. července 2011 proběhlo na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) jednání představenstva Národní klastrové asociace.
12345678910