Archív aktualit

Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube

6. 6. 2013
Ve dnech 27. – 28. června 2013 se prezidentka NCA, Pavla Břusková, zúčastní konference „Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube“, která se koná v hornorakouském Linci. Součástí akce je i workshop projektu CluStrat “Gender - an innovation factor for clusters”, na kterém bude NCA zastupovat Eva Hudečková.

Valná hromada NCA dne 29.5.2013

5. 6. 2013
Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha.

Firma roku a Živnostník roku 2013

16. 5. 2013
Národní klastrová asociace letos uzavřela spolupráci v podnikatelských soutěžích na podporu malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013. Chceme tak rozšířit účast firem z klastrů v těchto soutěžích.

NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

13. 5. 2013
NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014.

Setkání partnerů projektu CluStrat (Katowice)

15. 4. 2013
Národní klastrová asociace se účastnila setkání partnerů projektu CluStrat, ke kterému došlo ve dnech 15. - 17. 4. 2013 v Katowicích. Jedním z meetingů byl v pořadí již druhý Transnational Policy Dialogue, jehož cílem je sjednotit poznatky a vytvořit společný přístup v rámci podpory rozvoje klastrové politiky napříč Střední Evropou.

Expertní workshop - TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

20. 3. 2013
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádala 20. března 2013 v Ostravě expertní workshop s tematikou transferu znalostí a technologií. Tato akce, která se konala v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technické univerzity v Ostravě, byla v pořadí již třetím tematickým workshopem organizovaným v rámci projektu CluStrat  spolufinancovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Za Českou republiku jsou partnery projektu CluStrat právě Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura podpory podnikání (KARP) spolu s asociovaným partnerem, kterým je Karlovarský kraj.

Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

4. 3. 2013
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.

Expertní workshop - GENDER V INOVACÍCH

25. 2. 2013
Dne 25. února 2013 Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj uspořádala v Ostravě expertní workshop „Gender v inovacích, včetně aspektů diverzity“, v rámci projektu CluStrat.

Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“

27. 1. 2013
Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“ v rámci projektu ClusterPoliSEE.

Internacionalizace klastrů v projektu CluStrat

8. 1. 2013
Národní klastrová asociace (NCA) je v období let 2011-2014 partnerem strategického projektu CluStrat, který je zaměřen na podporu inovací prostřednictvím nových  klastrových koncepcí v zemích středoevropského regionu.

PF 2013

29. 12. 2012

Druhý ročník soutěže Česká inovace 2012.

14. 11. 2012
Cílem soutěže, kterou pořádá ČIN - Česká inovace o.p.s. - je podpořit inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost ČR. Česká inovace chce svými projekty přesvědčit o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím, nýbrž neomezenou příležitostí uplatnit tvořivost a zajímavé nápady, a to pro malé a střední firmy, jednotlivce, akademickou sféru i veřejnou správu. 

Trénink klastrových koučů švédské expertky na inovace a gender v rámci projektu CluStrat

30. 10. 2012
V rámci projektu CluStrat nabízí paní Inger Danilda (švédská expertka na inovace a gender) trénink klastrových koučů.

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

17. 10. 2012
Ve dnech 22. a 23. 10. 2012 se v hotelu Diplomat konal Národní dialog ke klastrovým koncepcím v rámci projektu CluStrat.

Enterprise Europe Network: EU-Egypt Business Forum

17. 10. 2012
Velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze pořádá za účasti Catherine Ashoton, Evropské komisařky pro vnější vztahy a Antonio Tajani, viceprezidenta Evropské komise EU-Egypt Business Forum.

Seminář Manex open 31.10.-1.11.2012 v Brně

16. 10. 2012
Vážení členové a partneři NCA,
dovolujeme si Vás informovat o semináři Manex open, který se koná ve spolupráci s NCA v Brně ve dnech 31.10.-1.11.2012.

Závěry z konference VTP Milovice

11. 10. 2012
Závěry z konference „VTP Milovice – "Praktické přínosy inovací v klastrech“

VTP Milovice - Praktické přínosy inovací v klastrech

24. 9. 2012
Centrum pro výzkum, vývoj, inovace a regionální rozvoj (CVVI) ve spolupráci s Národní klastrovou asociací (NCA) a dalšími partnery projektu „Kooperační platforma VTP Milovice“ - ČVUT - Fakulta strojní a dopravní, VTP AT Milovice, o.p.s a TECHNOFIBER, s.r.o. připravují konferenci
 VTP MILOVICE - PRAKTICKÉ PŘÍNOSY INOVACÍ V KLASTRECH 

Mezinárodní podnikatelský týden v Izraeli

7. 9. 2012
V Izraeli probíhá Mezinárodní podnikatelský týden. Celou akci organizuje od 6. září do 13. září StarTau – TelAviv University Entrepreneurship Centre.

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

28. 8. 2012
Vážené dámy, vážení pánové,
Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojili do mezinárodního strategického projektu s názvem Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových konceptů na podporu nově vznikajících oborů a mezisektorových témat (akronym CluStrat).
123456789