Archív aktualit

Vynořující se obory jsou potenciálem pro další rozvoj Moravskoslezského kraje

15. 9. 2013
Aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita, to jsou společenské výzvy, jež v budoucnu vytvoří trh pro nové produkty a služby v oborech, které teprve vznikají. 

Prosperující výrobní program mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti

15. 9. 2013
Využití potenciálu inovačního myšlení žen a motivování inovací nejrůznějšími sociálními skupinami, mezinárodní spolupráce či zrychlení a zkvalitnění cesty od teoretických akademických úvah k realizaci v praxi, to vše jsou možnosti, které by mohly pomoci vzkřísit skomírající ekonomiku.

Mise firem s Enterprise Europe Network ČR

11. 9. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kooperační setkání při veletrhu EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII ve dnech 19. - 24. října v západočínském městě Chengdu, provincie Sechuan.

Vystoupení prezidentky PaedDr. Pavly Břuskové v Dánsku

4. 9. 2013
Prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková spolu s děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Drahomírou Pavelkovou se ve dnech 3.-6. 9.2013 účastní konference TCI ve městě Denmark v Dánsku, kde přednáší na téma výzkumu internacionalizace klastrů.

Měřicí vůz je příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií

20. 8. 2013
Co se větší měrou podílí na znečištění ovzduší? Průmysl, doprava či lokální topeniště? Odpověď na tuto otázku by měla v budoucnu pomoci nalézt první akreditovaná měřicí mobilní laboratoř v České republice, která vznikla v Ostravě díky úzké spolupráci Bezpečnostně technologického klastru a akciové společnosti VVUÚ a nyní už monitoruje rozptylové podmínky na Ostravsku a v okolí.

Klastry v centru pozornosti evropských strategií

1. 7. 2013
Linec, 27. - 28. 6. 2013. Konec června patřil v hornorakouském Linci konferenci o klastrech jako jednom z klíčových témat Strategie EU pro Dunajský region (EUSDR) a Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Pozvánka: Řízení klastrů a jejich výkonnosti

28. 6. 2013
Ve dnech 16. a 17. července se uskuteční ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati další z odborných akcí v rámci projektu POKR a také jednání k metodikám klastrových politik v rámci projektu TAČR.

NCA udělila Zlatý klastr 2013

26. 6. 2013
Národní klastrová asociace (NCA) udělila Národnímu strojírenskému klastru u příležitosti desátého výročí jeho založení Zlatý klastr 2013Pavla Břusková, prezidentka NCA, předala toto ocenění zástupcům klastru 22. dubna, v předvečer konání konference Strojírenství Ostrava 2013 – Špičkoví technici – podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu. Národní strojírenský klastr (NSK) je prvním klastrem, který toto ocenění obdržel.

Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube

6. 6. 2013
Ve dnech 27. – 28. června 2013 se prezidentka NCA, Pavla Břusková, zúčastní konference „Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube“, která se koná v hornorakouském Linci. Součástí akce je i workshop projektu CluStrat “Gender - an innovation factor for clusters”, na kterém bude NCA zastupovat Eva Hudečková.

Valná hromada NCA dne 29.5.2013

5. 6. 2013
Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha.

Firma roku a Živnostník roku 2013

16. 5. 2013
Národní klastrová asociace letos uzavřela spolupráci v podnikatelských soutěžích na podporu malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013. Chceme tak rozšířit účast firem z klastrů v těchto soutěžích.

NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

13. 5. 2013
NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014.

Setkání partnerů projektu CluStrat (Katowice)

15. 4. 2013
Národní klastrová asociace se účastnila setkání partnerů projektu CluStrat, ke kterému došlo ve dnech 15. - 17. 4. 2013 v Katowicích. Jedním z meetingů byl v pořadí již druhý Transnational Policy Dialogue, jehož cílem je sjednotit poznatky a vytvořit společný přístup v rámci podpory rozvoje klastrové politiky napříč Střední Evropou.

Expertní workshop - TRANSFER ZNALOSTÍ A TECHNOLOGIÍ

20. 3. 2013
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádala 20. března 2013 v Ostravě expertní workshop s tematikou transferu znalostí a technologií. Tato akce, která se konala v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technické univerzity v Ostravě, byla v pořadí již třetím tematickým workshopem organizovaným v rámci projektu CluStrat  spolufinancovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Za Českou republiku jsou partnery projektu CluStrat právě Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura podpory podnikání (KARP) spolu s asociovaným partnerem, kterým je Karlovarský kraj.

Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender

4. 3. 2013
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarského kraje Vás zve na Regionální setkání zaměřené na transfer technologií, internacionalizaci a gender doplněné o řadu příkladů z praxe dne 7. března 2013, 9:00 - 14:00 hod.

Expertní workshop - GENDER V INOVACÍCH

25. 2. 2013
Dne 25. února 2013 Národní klastrová asociace ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj uspořádala v Ostravě expertní workshop „Gender v inovacích, včetně aspektů diverzity“, v rámci projektu CluStrat.

Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“

27. 1. 2013
Výzva k projevení zájmu o jmenování do pracovní skupiny „Klastry a regionální specializace“ v rámci projektu ClusterPoliSEE.

Internacionalizace klastrů v projektu CluStrat

8. 1. 2013
Národní klastrová asociace (NCA) je v období let 2011-2014 partnerem strategického projektu CluStrat, který je zaměřen na podporu inovací prostřednictvím nových  klastrových koncepcí v zemích středoevropského regionu.

PF 2013

29. 12. 2012

Druhý ročník soutěže Česká inovace 2012.

14. 11. 2012
Cílem soutěže, kterou pořádá ČIN - Česká inovace o.p.s. - je podpořit inovační potenciál podniků i jednotlivců a zvýšit touto cestou konkurenceschopnost ČR. Česká inovace chce svými projekty přesvědčit o tom, že inovace nejsou jen výsadou velkých firem s výzkumným a vývojovým zázemím, nýbrž neomezenou příležitostí uplatnit tvořivost a zajímavé nápady, a to pro malé a střední firmy, jednotlivce, akademickou sféru i veřejnou správu. 
12345678910