Archív aktualit

ZMĚNA SÍDLA NÁRODNÍ KLASTROVÉ ASOCIACE

24. 1. 2014
Oznamujeme, že dne 1.2.2014 se mění adresa sídla Národní klastrové asociace!!!

Analýza vybraného klastru v České republice

17. 1. 2014
Na Katedře managementu Vysoké škole ekonomické v Praze proběhly dne 18. 12. 2013, v rámci předmětu "Hledání konkurenční výhody" prezentace studentských prací na téma "Analýza vybraného klastru v České republice". 

Cluster matchmaking event - SMEs in Clusters, Györ, 7.11.2013

23. 10. 2013
Národní klastrová asociace (NCA) zahajuje realizaci projektu V4Clusters(www.v4clusters.eu) financovaného z Mezinárodního Visegrádského fondu.

3rd Global Free Trade & SEZ Summit - Part of Trade Development Week, Dubai

1. 10. 2013
Global Trade & Special Economic Zone Leaders join line up of 50+ speakers for 'Global Trade Development Week', Dubai, 21-24 October.

Workshop vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ ERDV dne 1. 10. 2013

29. 9. 2013
Pavla Břusková, prezidentka NCA, se zúčastní 3. workshopu vědomostní platformy „Kooperace firem a vytváření klastrů“ (Kongresové centrum České Budějovice – Metropol), kde seznámí s klastrovou politikou ČR, aktivitami a projekty NCA, připravovanými certifikovanými metodikami pro národní a regionální klastrovou politiku  a zúčastní se diskuze o námětech na nové aktivity klastrů a pro klastry v rámci ERVD.

NCA se účastní třetího Transnárodního politického dialogu v rámci projektu CluStrat

19. 9. 2013
3. transnárodní politický dialog projektu CluStrat, který je implementován v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa, se koná v Budapešti ve dnech 19-20. září 2013.

CluStrat: Cross-fertilization workshop

18. 9. 2013
18. září se v Budapešti koná Cross-fertilization workshop za účelem vzájemného obohacení současně implementovaných různých projektů na téma chytré specializace, vynořujících se oborů, roli klastrů a potenciálního dopadu klastrových politik v regionu Centrální Evropy. 

Vynořující se obory jsou potenciálem pro další rozvoj Moravskoslezského kraje

15. 9. 2013
Aktivní stárnutí, zelená ekonomika a udržitelná mobilita, to jsou společenské výzvy, jež v budoucnu vytvoří trh pro nové produkty a služby v oborech, které teprve vznikají. 

Prosperující výrobní program mohou nastartovat i zdánlivé maličkosti

15. 9. 2013
Využití potenciálu inovačního myšlení žen a motivování inovací nejrůznějšími sociálními skupinami, mezinárodní spolupráce či zrychlení a zkvalitnění cesty od teoretických akademických úvah k realizaci v praxi, to vše jsou možnosti, které by mohly pomoci vzkřísit skomírající ekonomiku.

Mise firem s Enterprise Europe Network ČR

11. 9. 2013
Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní kooperační setkání při veletrhu EU-China Business&Technology Cooperation Fair VIII ve dnech 19. - 24. října v západočínském městě Chengdu, provincie Sechuan.

Vystoupení prezidentky PaedDr. Pavly Břuskové v Dánsku

4. 9. 2013
Prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková spolu s děkankou Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Drahomírou Pavelkovou se ve dnech 3.-6. 9.2013 účastní konference TCI ve městě Denmark v Dánsku, kde přednáší na téma výzkumu internacionalizace klastrů.

Měřicí vůz je příkladem perfektně zvládnutého transferu znalostí a technologií

20. 8. 2013
Co se větší měrou podílí na znečištění ovzduší? Průmysl, doprava či lokální topeniště? Odpověď na tuto otázku by měla v budoucnu pomoci nalézt první akreditovaná měřicí mobilní laboratoř v České republice, která vznikla v Ostravě díky úzké spolupráci Bezpečnostně technologického klastru a akciové společnosti VVUÚ a nyní už monitoruje rozptylové podmínky na Ostravsku a v okolí.

Klastry v centru pozornosti evropských strategií

1. 7. 2013
Linec, 27. - 28. 6. 2013. Konec června patřil v hornorakouském Linci konferenci o klastrech jako jednom z klíčových témat Strategie EU pro Dunajský region (EUSDR) a Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (RIS3).

Pozvánka: Řízení klastrů a jejich výkonnosti

28. 6. 2013
Ve dnech 16. a 17. července se uskuteční ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati další z odborných akcí v rámci projektu POKR a také jednání k metodikám klastrových politik v rámci projektu TAČR.

NCA udělila Zlatý klastr 2013

26. 6. 2013
Národní klastrová asociace (NCA) udělila Národnímu strojírenskému klastru u příležitosti desátého výročí jeho založení Zlatý klastr 2013Pavla Břusková, prezidentka NCA, předala toto ocenění zástupcům klastru 22. dubna, v předvečer konání konference Strojírenství Ostrava 2013 – Špičkoví technici – podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu. Národní strojírenský klastr (NSK) je prvním klastrem, který toto ocenění obdržel.

Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube

6. 6. 2013
Ve dnech 27. – 28. června 2013 se prezidentka NCA, Pavla Břusková, zúčastní konference „Boosting Innovation Policies with Clusters along the Danube“, která se koná v hornorakouském Linci. Součástí akce je i workshop projektu CluStrat “Gender - an innovation factor for clusters”, na kterém bude NCA zastupovat Eva Hudečková.

Valná hromada NCA dne 29.5.2013

5. 6. 2013
Čtvrtá valná hromada Národní klastrové asociace se konala v konferenční místnosti Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha.

Firma roku a Živnostník roku 2013

16. 5. 2013
Národní klastrová asociace letos uzavřela spolupráci v podnikatelských soutěžích na podporu malého a středního podnikání o Ceny Hospodářských novin Firma roku 2013 a Živnostník roku 2013. Chceme tak rozšířit účast firem z klastrů v těchto soutěžích.

NCA pořádá dne 29.5.2013 seminář k transformaci občanských sdružení

13. 5. 2013
NCA ve spolupráci s TC AV/Enterprise Europe Network, pořádala seminář k transformaci občanských sdružení (ev. zájmových sdružení právnických osob)  na jiné právní formy dle novely zákona, která vstoupí v platnost od 1.1.2014.
123456789