Archív aktualit

Školení NCA "Začínáme s klastrovou organizací"

24. 3. 2016
Přijměte prosím pozvání na školení Začínáme s klastrovou organizací, které pořádá Národní klastrová asociace v rámci cyklu klastrových školení.

Evropská komise představila 24 European Strategic Cluster Partnerships - Going International

14. 3. 2016
8. března 2016 Evropská komise oficiálně představila 24 "European Strategic Cluster Partnerships - Going International" (ESCP-4i) v návaznosti na výzvu Clusters Go International (COSME).

Den klastrů v Pardubickém kraji

2. 3. 2016
Rádi bychom Vás informovali o připravované akci „Den klastrů v Pardubickém kraji“, kterou jako první událostí svého druhu v České republice zahajujeme sérii dalších akcí tohoto typu postupně ve všech krajích České republiky.

Matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack

22. 2. 2016
Dne 17.2.2016 se uskutečnil první matchmakingový seminář v rámci projektu AdPack v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR v Praze.

NCA doprovází ruskou klastrovou delegaci v Praze a Ostravě

3. 2. 2016
Ve dnech 2. 2. – 5. 2. 2016 Českou republiku navštíví delegace klastrových stakeholderů z Ruska (zástupci klastrů, univerzit, firem a regionálních samospráv z Ulyanovsk regionu a Siberian Zheleznogorsk oblasti) v čele s Centrem rozvoje jaderně-inovačního klastru z Dimitrovgradu.

Mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“

2. 2. 2016
Jménem naší členské klastrové organizace Nanoprogres Vás zveme na mezinárodní matchmakingový seminář v rámci projektu „AdPack“. Cílem semináře je vzájemné představení partnerů projektu a vás, zúčastněných klastrů, a hledání budoucích oblastí mezinárodní spolupráce ve výzkumné a komerční sféře.

Dvoustranná jednání „Business Rendez-Vous Ostrava 2016

14. 1. 2016
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje pořádá dne 25.5.2016 v Dolní oblasti Vítkovice dvoustranná jednání firem nazvaná „Business Rendez-Vous Ostrava 2016".

Setkání zástupců strojírenských firem ze Zlínského kraje

16. 12. 2015
Dne 9.12.2015 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečnilo setkání celkem padesáti zástupců strojírenských firem - jednoho z klíčových průmyslových odvětví ve zlínském regionu. Fakulta managementu a ekonomiky připravila toto setkání v souvislosti s mapováním potenciálu tohoto odvětví a možnosti spolupráce firem a síťování na podnět Zlínského kraje.

Seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“

2. 12. 2015
Národní klastrová asociace ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací v České republice pořádá seminář „Zlepšujeme týmovou práci a motivaci pracovníků v NNO“ v rámci nového vzdělávacího cyklu Efektivní samostudium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich kompetencí.

Sborník příspěvků projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech

19. 11. 2015
Národní klastrová asocicace je realizátorem projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech. 

Genderový audit ve členských firmách klastrů v MSK přinesl dobré výsledky

13. 11. 2015
V rámci projektu Gender v inovacích - inovace v klastrech, jehož nositelem je NCA, a který je spolufinancován z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, prošly firmy PRO NORTH CZECH z Moravskoslezského automobilového klastru, NAM system z IT Clusteru a Osoblažský cech z Klastru sociálních inovací a podniků SINEC genderovým auditem. 

Nejlepší podnikatelský projekt roku 2014, toto ocenění získal klastr Nanoprogres

12. 11. 2015
Klastr Nanoprogres, člen Národní klastrové asociace, získal ocenění za nejlepší podnikatelský projekt roku 2014 v kategorii Spolupráce firem – Klastry a stal se tak jedním z nejúspěšnějších podnikatelských projektů podpořených z evropských dotací.

Záverečná konference mezinárodního projektu CLUS 3.

11. 11. 2015
Srdečně Vás zveme na záverečnou konferenci organizovanou u příležitosti ukončení mezinárodního projektu CLUS 3.

Výroční konference AVO: 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČR

5. 11. 2015
Asociace výzkumných organizací (AVO) pořádá konfereci 25 let výzkumu, vývoje a inovací v ČRa následný společenský večer.

Od myšlenky k byznysu – průmysl a inovace

3. 11. 2015
V rámci letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání si Svaz průmyslu a dopravy ČR jako jeden z hlavních cílů vytkl stát se iniciátorem a moderátorem řízené diskuze k nezbytným koncepčním a systémovým změnám v oblasti vzdělávání.

Days of Clusters 2015 - report

29. 10. 2015
Dne 22.-23. října proběhla v rumunském Brašově konference 6th Balkan and Black Sea Conference “Days of Clusters 2015“.

Informační seminář k programu HORIZONT 2020

27. 10. 2015
Regionální kontaktní organizace pro mezinárodní projekty pořádá informační seminář k programu HORIZONT 2020 zaměřený na představení nově vyhlášených výzev v oblastech informačních a komunikačních technologií, nanotechnologií, budoucích a vznikajících technologiích

Incomingová mise z Peru

21. 10. 2015
Ve dnech 4. - 10. října 2015 proběhla incomigová mise z Peru do České republiky, která zahrnovala účast na mezinárodním obchodním fóru k Tichomořské alianci.

Účast prezidentky NCA na Semináři teritoriálních inovačních klatrů v Dimitrovgradu

20. 10. 2015
Prezidentka Národní klastrové asocicace, PaedDr. Pavla Břusková, se jako lektorka zúčastnila "Semináře teritoriálních inovačních klatrů" dne 1.10.2015 v Dimitrovgradu, Uljanovská oblast. 

Nanoprogres na „Czech is nano“ v Bruselu

18. 10. 2015
Klastr Nanoprogres prezentoval výsledky kolektivní spolupráce v rámci odborného semináře „Czech is nano“ v Bruselu.
12345678910