Analýza vybraného klastru v České republice

Na Katedře managementu Vysoké škole ekonomické v Praze proběhly dne 18. 12. 2013, v rámci předmětu "Hledání konkurenční výhody" prezentace studentských prací na téma "Analýza vybraného klastru v České republice". Prezentací se zúčastnilo celkem 20 studentů navazujícího magisterského studia, ze 4. i 5. ročníku oboru Podniková ekonomika a management. Dále byli přítomni zástupci praxe a to z Moravskoslezského automobilového klastru Ing. Dominik Kovalčík, MBA, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Ing. Vladimír Balach, MBA a 4 vyučující (Ing. Radovan Kačín, Ing. David Kula, MBA, Ing. Oto Potluka, Ph.D., Mgr. Tomáš Říčka, Ph.D.) předmětu "Hledání konkurenční výhody!. Všichni účastníci hodnotili a oponovali studentské práce a jako nejlepší zvolili práci na téma Moravskoslezský automobilový klastr.

V rámci prezentací byly představeny analýzy těchto klastrů:

Nanoprogress

Moravskoslezský automobilový klastr

Vinařský klastr

Předmět Hledání konkurenční výhody vznikl v rámci projektu OPPA Management v praxi, aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky, č. CZ.2.17/3.1.00/33342. Výuka vychází z materiálů pocházejících z Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School pod vedením profesora M. E. Portera. Témata v rámci tohoto předmětu se zabývají konkurenceschopností a ekonomickým rozvojem z mikroekonomického hlediska tzv. pohledem zespodu (bottom-up), který je komplementární k makroekonomickému chápání konkurenceschopnosti. Zároveň se zabývají i mikroekonomickými nástroji, které dávají možnost ovlivnit ekonomický růst země nebo jednotlivých regionů. Zde je možné zařadit právě i tématiku klastrů.

Jednotlivé práce studentů si můžete prohlédnout zde:

Nanoprogress

Moravskoslezský automobilový klastr

Vinařský klastr

Další informace:

Přidejte si do oblíbených facebook.com/ManagementvPraxi

Stránky katedry managementu km.fph.vse.cz