17th TCI Global Conference: “Creating Shared Value through Clusters for a Sustainable Future”.

ro udržitelnou budoucnost" se koná 10. – 13.11.2014 v mexické Monterrey. Konference se zaměřuje na diskuze o možnostech zvyšování potenciálu klastrových organizací s cílem přispět k „vytváření sdílené hodnoty“ pro udržitelný rozvoj a životaschopnou budoucnost. Této konference se účastní za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně také prezidentka Národní klastrové asociace, Pavla Břusková, která zde přednese příklady a potenciál principu sdílené hodnoty v České republice.

 

Pro více informací klikněte zde: http://www.tci2014.org/index.php