Modus | Home page

Energeticko - vodárenský inovační klastr, z. s.

Energeticko – vodárenský inovační klastr se transformoval v roce 2016, zaměřil se na vývoj a výzkum v oblasti energetiky a IT.

Za své krátké období dokázal sdružit členskou základnu o dvaceti subjektech z podnikatelské sféry a výzkumných a vzdělávacích institucí. Vizí je vzdělávání vlastních zaměstnanců klastru a zaměstnanců členské základny, koordinace inovačních projektů a zajištění právní ochrany pro své členy.

 

Produkty/služby

 • Energetika – zejména obnovitelné zdroje energie, řízení spotřeby, úspory energií, energetická decentralizace, ON/OFF Grids, Smart Grids, lokální distribuční sítě
 • Certifikace, analýzy a audit pro oblasti elektro a plyn
 • ICT – měření, regulace, inteligentní sítě a přenosy dat, SW a HW řešení
 • Poradenství, vzdělávání

 

Možnosti spolupráce

 • Poskytování poradenských služeb pro své členy a veřejnost
 • Výzkum a vývoj v oblastech energetiky (elektroenergetika, plynárenství) a IT
 • Spolupráce s výzkumnými organizacemi ve vývoji a výzkumu

 

Aktivity

 • Řízení a koordinace inovačních projektů
 • Pořádání seminářů, konferencí a školení (např. GDPR, BOZP, školení elektro – vyhl. 50/78 Sb., svářečské kurzy)
 • Spolupráce se vzdělávacími a akreditovanými institucemi (spolupráce s Českou společností pro jakost, z.s.)
 • Semináře pro střední a vysoké školy v rozvoji technického vzdělávání

 

Kontakt: Josef Večeř, vecer@ewic.cz, +420 777 911 100